aa


BADANIA SIECI HANDLOWYCH ORAZ TYPOLOGICZNE NABYWCÓW 

Opracowaliśmy specyficzne metody badawcze na potrzeby diagnozy sieci handlowych i grup zakupowo-sprzedażowych. Prowadzimy badania nakierowane zarówno na analizę całych sieci, jak i zróżnicowania przestrzennego. Od strony treści badawczej, nasze metody powalają realizować różnorakie cele w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, ale najczęściej:

  • charakterystyka i segmentacja klientów (wraz z analizą koszyka zakupów, mapą zasięgu, wieloczynnikową analizą zmienności postaw i zachowań)
  • ocena jakości obsługi klienta oraz oraz określenie satysfakcji z zakupów (wraz z analizą wagi czynników, analizą wierności klientów)
  • ocena skuteczności kampanii reklamowych, promocyjnych, akcji lojalnościowych
  • analizy wizerunkowe i porównawcze
  • konstruowanie profili semantycznych wg wyznaczonych grup zmiennych

W ciągu ostatnich paru lat przeprowadziliśmy ponad 200 000 osobistych wywiadów ankietowych wśród klientów sklepów wielkopowierzchniowych.

Oprócz tradycyjnych badań ilościowych i jakościowych, posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji dla sieci hurtowych i detalicznych:

  • monitoringów cenowych
  • badań typu „tajemniczy klient”

Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie Wszystkie prawa zastrzeżone IBP Research @ 2013