aa

 

 

RYNEK SPOIW I WYROBÓW GIPSOWYCH

(Edycja 2018) 
     
SPIS TREŚCI RAPORTU
 

WSTĘP
1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU SPOIW I WYROBÓW GIPSOWYCH
   1.1. Wielkość rynku spoiw i wyrobów gipsowych w latach 2012-2018
   1.2. Ilościowa dynamika rozwoju rynku spoiw i wyrobów gipsowych
   1.3. Wartość rynku spoiw i wyrobów gipsowych w latach 2012-2018
   1.4. Wartościowa dynamika rozwoju rynku spoiw i wyrobów gipsowych
   1.5. Średnie ceny rynkowe spoiw i wyrobów gipsowych w latach 2012-2018
   1.6. Cenowa dynamika rozwoju rynku spoiw i wyrobów gipsowych
   1.7. Prognoza wielkości rynku spoiw i wyrobów gipsowych na lata 2019-2020
   1.8. Prognozowana ilościowa dynamika rozwoju rynku spoiw i wyrobów gipsowych
   1.9. Prognoza wartości rynku spoiw i wyrobów gipsowych na lata 2019-2020
   1.10. Prognozowana wartościowa dynamika rozwoju rynku spoiw i wyrobów gipsowych
   1.11. Prognoza średnich cen na rynku spoiw i wyrobów gipsowych na lata 2019-2020
   1.12. Prognozowana dynamika cenowa rynku spoiw i wyrobów gipsowych

2. KONKURENCJA NA RYNKU SPOIW I WYROBÓW GIPSOWYCH W ROKU 2018
   2.1. Ilościowe udziały producentów w rynku spoiw i wyrobów gipsowych
   2.2. Wartościowe udziały producentów w rynku spoiw i wyrobów gipsowych
3. DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE NA RYNKU SPOIW I WYROBÓW   GIPSOWYCH W ROKU 2018
   3.1. Struktura kanałów dystrybucji spoiw i wyrobów gipsowych
   3.2. Podział hurtowni/składów budowlanych - ze względu na źródła zaopatrzenia i redystrybucję
   3.3 Segmentacja nabywców spoiw i wyrobów gipsowych
 4. CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW I PROWADZONYCH PRZEZ NICH PRAC Z UŻYCIEM SPOIW I WYROBÓW GIPSOWYCH W 2018 R
   4.1. Miejsce prowadzenia prac - struktura wg województw
   4.2. Miejsce prowadzenia prac - struktura wg wielkości miejscowości
   4.3. Wykonawcy budowlani - struktura wg wielkości firmy
   4.4. Wykonawcy budowlani - struktura wg typu działalności
   4.5. Struktura prac w podziale na nowe budownictwo/remonty
   4.6. Struktura prac wg typów budynków
5. STRUKTURA RYNKU SPOIW I WYROBÓW GIPSOWYCH W 2018 R.
   5.1. Ilościowa struktura rynku
   5.2. Wartościowa struktura rynku
6. SPECYFIKACJA I STRUKTURA SPRZEDAŻY (ILOŚCIOWA ORAZ WARTOŚCIOWA) PRODUCENTÓW SPOIW I WYROBÓW GIPSOWYCH W 2018 R.
   6.1. ANSER
   6.2. BAUMIT
   6.3. CEKOL
   6.4. FRANSPOL
   6.5. GREINPLAST
   6.6. GRUPA ATLAS
   6.7. GRUPA KNAUF
   6.8. GRUPA PIOTROWICE II
   6.9. INTER GRĄD

   6.10. IZOLBET
   6.11. KLEIB
   6.12. KMK GIPS
   6.13. KOSBUD
   6.14. KREISEL
   6.15. MEGARON
   6.16. NORGIPS
   6.17. RIGIPS
   6.18. SEMIN
   6.19. SICHER
   6.20. SINIAT
   6.21. SOLBET
   6.22. TORGGLER
7. CHARAKTERYSTYKA – RYNEK SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH
   7.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH
         Wielkość rynku w latach 2012-2018
         Ilościowa dynamika rozwoju rynku
         Wartość rynku w latach 2012-2018
         Wartościowa dynamika rozwoju rynku
         Średnie ceny rynkowe produktów w latach 2012-2018
         Cenowa dynamika rozwoju rynku
         Prognoza wielkości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika ilościowa rynku
         Prognoza wartości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika wartościowa rynku
         Prognoza średnich cen rynkowych produktów na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika cenowa rynku
   7.2. KONKURENCJA NA RYNKU SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH – UDZIAŁY PRODUCENTÓW W 2018 R.

   7.3.DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE NA RYNKU SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W 2018 R.
         Struktura kanałów dystrybucji
         Podział hurtowni/składów budowlanych - ze względu na źródła zaopatrzenia i redystrybucję
         Segmentacja nabywców
   7.4. CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW I PROWADZONYCH PRZEZ NICH PRAC Z UŻYCIEM SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W 2018 R.
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg województw
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg wielkości miejscowości
         Wykonawcy budowlani - struktura wg wielkości firmy
         Wykonawcy budowlani - struktura wg typu działalności
         Struktura prac w podziale na budownictwo/remonty
         Struktura prac wg typu budynków
8. CHARAKTERYSTYKA – RYNEK KLEJÓW GIPSOWYCH
   8.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU KLEJÓW GIPSOWYCH
         Wielkość rynku w latach 2012-2018
         Ilościowa dynamika rozwoju rynku
         Wartość rynku w latach 2012-2018
         Wartościowa dynamika rozwoju rynku
         Średnie ceny rynkowe produktów w latach 2012-2018
         Cenowa dynamika rozwoju rynku
         Prognoza wielkości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika ilościowa rynku
         Prognoza wartości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika wartościowa rynku
         Prognoza średnich cen rynkowych produktów na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika cenowa rynku
   8.2. KONKURENCJA NA RYNKU
KLEJÓW GIPSOWYCH W 2018 R.
   8.3.DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE NA RYNKU 
KLEJÓW GIPSOWYCH W 2018 R.
         Struktura kanałów dystrybucji
         Podział hurtowni/składów budowlanych - ze względu na źródła zaopatrzenia i redystrybucję
         Segmentacja nabywców
   8.4. CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW I PROWADZONYCH PRZEZ NICH PRAC Z UŻYCIEM 
KLEJÓW GIPSOWYCH W 2018 R.
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg województw
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg wielkości miejscowości
         Wykonawcy budowlani - struktura wg wielkości firmy
         Wykonawcy budowlani - struktura wg typu działalności
         Struktura prac w podziale na budownictwo/remonty
         Struktura prac wg typu budynków

9. CHARAKTERYSTYKA – RYNEK TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH
   9.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH
         Wielkość rynku w latach 2012-2018
         Ilościowa dynamika rozwoju rynku
         Wartość rynku w latach 2012-2018
         Wartościowa dynamika rozwoju rynku
         Średnie ceny rynkowe produktów w latach 2012-2018
         Cenowa dynamika rozwoju rynku
         Prognoza wielkości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika ilościowa rynku
         Prognoza wartości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika wartościowa rynku
         Prognoza średnich cen rynkowych produktów na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika cenowa rynku
   9.2. KONKURENCJA NA RYNKU
 TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W 2018 R.
   9.3.DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE NA RYNKU
TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W 2018 R.
         Struktura kanałów dystrybucji
         Podział hurtowni/składów budowlanych - ze względu na źródła zaopatrzenia i redystrybucję
         Segmentacja nabywców
   9.4. CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW I PROWADZONYCH PRZEZ NICH PRAC Z UŻYCIEM 
TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W 2018 R.
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg województw
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg wielkości miejscowości
         Wykonawcy budowlani - struktura wg wielkości firmy
         Wykonawcy budowlani - struktura wg typu działalności
         Struktura prac w podziale na budownictwo/remonty
         Struktura prac wg typu budynków

10. CHARAKTERYSTYKA – RYNEK TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH
   10.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH
         Wielkość rynku w latach 2012-2018
         Ilościowa dynamika rozwoju rynku
         Wartość rynku w latach 2012-2018
         Wartościowa dynamika rozwoju rynku
         Średnie ceny rynkowe produktów w latach 2012-2018
         Cenowa dynamika rozwoju rynku
         Prognoza wielkości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika ilościowa rynku
         Prognoza wartości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika wartościowa rynku
         Prognoza średnich cen rynkowych produktów na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika cenowa rynku
   10.2. KONKURENCJA NA RYNKU
 TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W 2018 R.
   10.3.DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE NA RYNKU
TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W 2018 R.
         Struktura kanałów dystrybucji
         Podział hurtowni/składów budowlanych - ze względu na źródła zaopatrzenia i redystrybucję
         Segmentacja nabywców
   10.4. CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW I PROWADZONYCH PRZEZ NICH PRAC Z UŻYCIEM 
TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W 2018 R.
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg województw
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg wielkości miejscowości
         Wykonawcy budowlani - struktura wg wielkości firmy
         Wykonawcy budowlani - struktura wg typu działalności
         Struktura prac w podziale na budownictwo/remonty
         Struktura prac wg typu budynków

11. CHARAKTERYSTYKA – RYNEK PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
   11.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH
         Wielkość rynku w latach 2012-2018
         Ilościowa dynamika rozwoju rynku
         Wartość rynku w latach 2012-2018
         Wartościowa dynamika rozwoju rynku
         Średnie ceny rynkowe produktów w latach 2012-2018
         Cenowa dynamika rozwoju rynku
         Prognoza wielkości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika ilościowa rynku
         Prognoza wartości rynku na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika wartościowa rynku
         Prognoza średnich cen rynkowych produktów na lata 2019-2020
         Prognozowana dynamika cenowa rynku
   11.2. KONKURENCJA NA RYNKU
PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH W 2018 R.
   11.3.DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE NA RYNKU
PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH W 2018 R.
         Struktura kanałów dystrybucji
         Podział hurtowni/składów budowlanych - ze względu na źródła zaopatrzenia i redystrybucję
         Segmentacja nabywców
   11.4. CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW I PROWADZONYCH PRZEZ NICH PRAC Z UŻYCIEM
PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH W 2018 R.
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg województw
         Miejsce prowadzenia prac - struktura wg wielkości miejscowości
         Wykonawcy budowlani - struktura wg wielkości firmy
         Wykonawcy budowlani - struktura wg typu działalności
         Struktura prac w podziale na budownictwo/remonty
         Struktura prac wg typu budynków

 

Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie Wszystkie prawa zastrzeżone IBP Research @ 2013