aa

 

 

RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ W POLSCE
wyniki sprzedaży 2023 +prognoza  2024-2025 w podziale na 24 grupy produktowe

(Edycja XI 2023)
 
     
SPIS TREŚCI RAPORTU
 


1. ŹRÓDŁA DANYCH I METODOLOGIA BADAŃ
2. OMÓWIENIE PROGNOZY I CZYNNIKÓW JĄ DETERMINUJĄCYCH
3. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ - 24 GRUP PRODUKTOWYCH - OGÓŁEM
  3.1. WIELKOŚĆ RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2021-2023 I PROGNOZA NA 2024-2025
  3.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2021-2023 I PROGNOZA NA 2024-2025
  3.3. WARTOŚĆ RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
4. RYNEK KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH
  4.1. WIELKOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  4.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  4.3. WARTOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
5. RYNEK KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ (KLEJE DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH, ZAPRAWY DO ZBROJENIA)
  5.1. WIELKOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  5.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  5.3. WARTOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
6. RYNEK KLEJÓW GIPSOWYCH (DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH)
  6.1. WIELKOŚĆ RYNKU KLEJÓW GIPSOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  6.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE KLEJÓW GIPSOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  6.3. WARTOŚĆ RYNKU KLEJÓW GIPSOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
7. RYNEK WYLEWEK PODŁOGOWYCH
  7.1. WIELKOŚĆ RYNKU WYLEWEK PODŁOGOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  7.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE WYLEWEK PODŁOGOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  7.3. WARTOŚĆ RYNKU WYLEWEK PODŁOGOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
8. RYNEK SUCHEGO BETONU (BETON W WORKACH)
  8.1. WIELKOŚĆ RYNKU SUCHEGO BETONU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  8.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE SUCHEGO BETONU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  8.3. WARTOŚĆ RYNKU SUCHEGO BETONU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
9. RYNEK MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH
  9.1. WIELKOŚĆ RYNKU MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  9.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  9.3. WARTOŚĆ RYNKU MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
10. RYNEK POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH (MINERALNE, ŻYWICZNE)
  10.1. WIELKOŚĆ RYNKU POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  10.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  10.3. WARTOŚĆ RYNKU POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
11. RYNEK SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH
  11.1. WIELKOŚĆ RYNKU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025SUCHYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH
  11.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE SUCHYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  11.3. WARTOŚĆ RYNKU SUCHYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
12. RYNEK MOKRYCH (GOTOWYCH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH
  12.1. WIELKOŚĆ RYNKU MOKRYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025 GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH
  12.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE MOKRYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  12.3. WARTOŚĆ RYNKU MOKRYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
13. RYNEK ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH
  13.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  13.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  13.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
14. RYNEK SPECJALISTYCZNYCH ZAPRAW DO BETONU I MURÓW (ZAPRAWY NAPRAWCZE, MONTAŻOWE, DO KOTWIENIA, DO PODLEWEK)
  14.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  14.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  14.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
15. RYNEK TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH
  15.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  15.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  15.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH  W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
16. RYNEK TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH
  16.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  16.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  16.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
17. RYNEK TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH
  17.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  17.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  17.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH  W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
18. RYNEK TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH (MINERALNE, AKRYLOWE, SILIKONOWE, SILIKATOWE)
  18.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  18.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  18.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
19. RYNEK ZAPRAW MURARSKICH (GRUBE I CIENKIE)
  19.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW MURARSKICH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  19.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW MURARSKICH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  19.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW MURARSKICH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
20. RYNEK ZAPRAW KLINKIEROWYCH
  20.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW KLINKIEROWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  20.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW KLINKIEROWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  20.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW KLINKIEROWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
21. RYNEK HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH
  21.1. WIELKOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  21.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  21.3. WARTOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
22. RYNEK HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH (ELASTYCZNE, FOLIE)
  22.1. WIELKOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  22.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  22.3. WARTOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
23. RYNEK HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH (SZLAMY, 2-KOMPONENTOWE, MINERALNO-POLIMEROWE)
  23.1. WIELKOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  23.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  23.3. WARTOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
24. RYNEK GRUNTÓW BUDOWLANYCH
  24.1. WIELKOŚĆ RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  24.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE GRUNTÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  24.3. WARTOŚĆ RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
25. RYNEK FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
  25.1. WIELKOŚĆ RYNKU FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  25.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  25.3. WARTOŚĆ RYNKU FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
26. RYNEK FARB ELEWACYJNYCH
  26.1. WIELKOŚĆ RYNKU FARB ELEWACYJNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  26.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE FARB ELEWACYJNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  26.3. WARTOŚĆ RYNKU FARB ELEWACYJNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
27. RYNEK FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO
  27.1. WIELKOŚĆ RYNKU FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  27.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025
  27.3. WARTOŚĆ RYNKU FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

« powrót

 

Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie Wszystkie prawa zastrzeżone IBP Research @ 2013