ANALIZY RYNKU - BADANIA MARKETINGOWE – KONSULTING

Naszą misją jest tworzenie obrazu rynku, dostarczanie informacji i doradzanie przedsiębiorstwom i instytucjom, aby mogły poznać zmienne otoczenie branżowe i świadomie kreować swą obecność na wybranych obszarach produktowo-rynkowych.

 • Po pierwsze pomagamy w podejmowaniu decyzji; poprzez badania marketingowe, analizy rynku, doradztwo strategiczne i operacyjne, analizy organizacyjne i ekonomiczne.
 • Po drugie pomagamy we wdrażaniu decyzji; poprzez budowanie planów roboczych, organizowanie i nadzorowanie działań, szkolenia.

Wykonujemy projekty badawcze, analityczne i konsultingowe
NIEPRZERWANIE OD 1990 ROKU

Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie:

 • Analiz rynkowych i badań marketingowych (ilościowe, jakościowe, sondażowe, pogłębione, grupowe, eksperckie, omnibusowe).
 • Doradztwa strategicznego (kompleksowe analizy przedsiębiorstw, programy restrukturyzacji, programy naprawcze, strategie rozwoju).
 • Doradztwa operacyjnego (biznes plany, plany marketingowe, plany promocji, programy kształtowania polityki asortymentowej, programy optymalizacji polityki dystrybucji, koncepcje organizacji służb marketingowych).
 • Analiz ekonomicznych, organizacyjnych i marketingowych (wyceny przedsiębiorstw, rachunki efektywności inwestycji, projekcje finansowe, SWOT i analizy portfelowe).
 • Szkoleń (organizacja i zarządzanie, marketing, sprzedaż, komunikacja).

AUTORSKIE METODY BADAWCZE

Dzięki naszej 30-letniej specjalizacji w wybranych działach gospodarki, poprzez prowadzenie nowatorskich projektów, wypracowaliśmy własne unikalne metody badawcze i analityczne. Nasze autorskie metody są z powodzeniem stosowane także przez inne firmy konsultingowe i badawcze.
Nasza firma jako pierwsza w Polsce opracowała i z powodzeniem stosuje wiele unikalnych metod badawczych, np:

 1. Metodę szacowania udziałów rynkowych poszczególnych firm i marek w ramach rynku danej grupy produktowej, z uwzględnieniem specyfiki systemu dystrybucji; metoda ta pozwala dokonać fundamentalnego rozróżnienia między strukturą konkurencji po stronie podaży, a strukturą konkurencji po stronie popytu i rzetelnie ocenić pozycję konkurencyjną poszczególnych graczy na rynku w danym przedziale czasowym.
 2. Metodę analizy środowiska konkurencyjnego, w której na podstawie rozkładu udziałów w rynku można dla każdej firmy określić wywieraną na nią zagregowaną presję konkurencyjną oraz rozłożyć tą presję na rywalizację cenową oraz pozycjonowanie rynkowe; od strony analizy ekonomicznej w metodzie tej można określić, jaki budżet dane przedsiębiorstwo powinno wydać zarówno na obronę swojej dotychczasowej pozycji, jak i na ekspansję.
 3. Metodę szacowania wielkości i wartości przepływów towarowych w systemie dystrybucji materiałów budowlanych; zestawiamy kanały dystrybucji (długi-klasyczny, sprzedaż bezpośrednia na plac budowy, kanał baumarketów) z segmentami odbiorców (do-it-yourself, buy-it-yourself, small professional, big professional) i poszczególnymi źródłami zaopatrzenia.
 4. Metodę oceny wartości rynkowej szyldów i marek obecnych na rynkach poszczególnych grup produktowych; w metodzie tej wyniki badań terenowych na temat wizerunku i postrzegalności poszczególnych firm i marek przekładane są, za pomocą modelu ekonometrycznego, na konkretne wartości ekonomiczne.