Od 30 lat specjalizujemy się w realizacji projektów dla dwóch branż:

CHEMIA – BUDOWNICTWO

Rozwinęliśmy wysokie kompetencje badawcze oraz konkurencyjną ofertę usług badawczych i produktów informacyjnych w takich segmentach, jak:

  • Badania rynków surowcowych i wyrobów chemicznych
  • Analizy rynku budowlanego i materiałów budowlanych

DLA BRANŻY CHEMICZNEJ, OPRACOWALIŚMY M.IN. NASTĘPUJĄCE RYNKI SUROWCOWO-CHEMICZME:
metanol, gliceryna, benzen, stearyna, MTBE, oleina, formaldehyd, azotan srebra, żywice syntetyczne, premixy, węglan srebra, nadboran sodu, cyjanozłocin potasu, środki powierzchniowo czynne, związki platyny i palladu, tworzywa sztuczne miękkie, biel tytanowa, poliuretany twarde, lakiery przemysłowe, nawozy chemiczne.

Przeprowadzamy analizy, które obejmują różnorodne technologie: od technologii przetwarzania gazu ziemnego po technologię produkcji środków piorących. Za każdym razem badamy rynek określonych surowców będących ogniwem danego łańcucha technologicznego, tak z punktu widzenia producentów, jak i patrząc z zewnątrz od strony preferencji nabywców finalnych. Jesteśmy zdolni badać nie tylko rynek polski, lecz również rynki światowe.
W zakresie rynków surowcowych przeprowadziliśmy badania dla wielu rodzimych firm chemicznych oraz koncernów międzynarodowych, np.:
AKZO NOBEL, BASF, BAYER, DOW, DUPONT, GRUPA AZOTY, HENKEL, IZO-ERG, KNAUF, POCH, POLFA, PPG, SAINT-GOBAIN, SELENA, SIKA, STREM, SYNTHOS, TIKKURILA

OD 30 LAT SPECJALIZUJEMY SIĘ W BADANIACH I ANALIZACH
RYNKU BUDOWNICTWA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wykonaliśmy ponad 1000 projektów badawczych dotyczących rynku materiałów budowlanych oraz sektora budowlanego jako całości.

Część to projekty własne, gdzie na podstawie samodzielnie zaplanowanych i finansowanych badań terenowych regularnie udostępniamy uczestnikom branży budowlanej raporty na temat rynków kilkudziesięciu różnych grup produktów oraz przekrojowe analizy sektorowe.

Nasze własne projekty badawcze są z wieloletnie, a oferowane przez nas raporty poddawane okresowej aktualizacji, przez co ich każdorazowa wersja nie jest efemerydą, lecz efektem długotrwałego gromadzenia informacji i doświadczeń przez naszą firmę.

Nasze Raporty opisują:

  • wielkość i wartość rynku, dynamikę, tendencje rozwoju
  • udziały firm/marek w rynku, szacunki sprzedaży
  • segmenty odbiorców, źródła zaopatrzenia, kanały dystrybucji i przepływy towarowe
  • wizerunek i postrzegalność firm/marek, profile semantyczne

W zakresie branży budowlanej przeprowadziliśmy badania dla wielu producentów i dystrybutorów, np.:

BAUMIT, BOLIX, BOSTIK, CASTORAMA, FLUGGER, GRUPA PSB, KERAKOLL, KLEIB, KREISEL, LAFARGE, LEROY MERLIN, MAPEI, MEGARON, MUREXIN, PIOTROWICE, POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA, REMMERS, RETTENMAIER, SIEĆ BUDOWLANA.PL, SIEVERT, SOPRO, ŚNIEŻKA, TERMO ORGANIKA, TORGGLER