RYNEK BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ W POLSCE

(Edycja 2020)

37 rynek betonowej kostki brukowej

SPIS TREŚCI RAPORTU

WSTĘP

1. RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ OGÓŁEM

  1.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ

  1.1.1. Wielkość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [m2]

  1.1.2. Wartość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [PLN]

  1.2. SEGMENTACJA GEOGRAFICZNA RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ W ROKU 2019

  1.2.1. Wielkość rynku kostki brukowej w rozbiciu regionalnym [m2]

  1.2.2. Wartość rynku kostki brukowej w rozbiciu regionalnym [PLN]

  1.3. RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ - REGIONU PÓŁNOCNO - ZACHODNIEGO

  1.3.1. Wielkość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [m2]

  1.3.2. Wartość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [PLN]

  1.4. RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ - REGIONU PÓŁNOCNO - WSCHODNIEGO

  1.4.1. Wielkość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [m2]

  1.4.2. Wartość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [PLN]

  1.5. RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ - REGIONU POŁUDNIOWO - ZACHODNIEGO

  1.5.1. Wielkość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [m2]

   1.5.2. Wartość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [PLN]

  1.6. RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ - REGIONU POŁUDNIOWO - WSCHODNIEGO

  1.6.1. Wielkość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [m2]

  1.6.2. Wartość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [PLN]

  1.7. KONKURENCJA - UDZIAŁY FIRM W RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ OGÓŁEM W ROKU 2019

  1.8. DYSTRYBUCJA, PRZEPŁYWY TOWAROWE, SEGMENTACJA NABYWCÓW KOSTKI BRUKOWEJ OGÓŁEM W ROKU 2019

  1.8.1. Struktura przepływów towarowych kostki brukowej od producenta

  1.8.2. Segmentacja wykonawców kostki brukowej

  1.8.3. Segmentacja punktów handlowych kostki brukowej

  1.8.4. Segmentacja nabywców kostki brukowej w punktach handlowych

2. RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ SEGMENT STANDARD

  2.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ

  2.1.1. Wielkość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [m2]

  2.1.2. Wartość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [PLN]

  2.2. KONKURENCJA - UDZIAŁY FIRM W RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ STANDARD W ROKU 2019

  2.3. DYSTRYBUCJA, PRZEPŁYWY TOWAROWE, SEGMENTACJA NABYWCÓW KOSTKI BRUKOWEJ STANDARD W ROKU 2019

  2.3.1. Struktura przepływów towarowych kostki brukowej standard od producenta

  2.3.2. Segmentacja wykonawców kostki brukowej standard

  2.3.3. Segmentacja punktów handlowych kostki brukowej standard

  2.3.4. Segmentacja nabywców kostki brukowej standard w punktach handlowych

3. RYNEK KOSTKI BRUKOWEJ SEGMENT PREMIUM

  3.1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ PREMIUM

  3.1.1. Wielkość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [m2]

  3.1.2. Wartość i dynamika rynku kostki brukowej w latach 2017 - 2023 [PLN]

  3.2. KONKURENCJA - UDZIAŁY FIRM W RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ PREMIUM W ROKU 2019

  3.3. DYSTRYBUCJA, PRZEPŁYWY TOWAROWE, SEGMENTACJA NABYWCÓW KOSTKI BRUKOWEJ PREMIUM W ROKU 2019

  3.3.1. Struktura przepływów towarowych kostki brukowej premium od producenta

  3.3.2. Segmentacja wykonawców kostki brukowej premium

  3.3.3. Segmentacja punktów handlowych kostki brukowej premium

  3.3.4. Segmentacja nabywców kostki brukowej premium w punktach handlowych