RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ W POLSCE wyniki sprzedaży 2023 +prognoza 2024-2025 w podziale na 24 grupy produktowe

(Edycja XI 2023)

rynek chemii budowlanej w polsce

 

Spis treści raportu:

1. ŹRÓDŁA DANYCH I METODOLOGIA BADAŃ

2. OMÓWIENIE PROGNOZY I CZYNNIKÓW JĄ DETERMINUJĄCYCH

3. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ - 24 GRUP PRODUKTOWYCH - OGÓŁEM

  3.1. WIELKOŚĆ RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2021-2023 I PROGNOZA NA 2024-2025

  3.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2021-2023 I PROGNOZA NA 2024-2025

  3.3. WARTOŚĆ RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

4. RYNEK KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

  4.1. WIELKOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  4.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  4.3. WARTOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO PŁYTEK CERAMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

5. RYNEK KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ (KLEJE DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH, ZAPRAWY DO ZBROJENIA)

  5.1. WIELKOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  5.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  5.3. WARTOŚĆ RYNKU KLEJÓW DO DOCIEPLEŃ W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

6. RYNEK KLEJÓW GIPSOWYCH (DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH)

  6.1. WIELKOŚĆ RYNKU KLEJÓW GIPSOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  6.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE KLEJÓW GIPSOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  6.3. WARTOŚĆ RYNKU KLEJÓW GIPSOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

7. RYNEK WYLEWEK PODŁOGOWYCH

  7.1. WIELKOŚĆ RYNKU WYLEWEK PODŁOGOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  7.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE WYLEWEK PODŁOGOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  7.3. WARTOŚĆ RYNKU WYLEWEK PODŁOGOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

8. RYNEK SUCHEGO BETONU (BETON W WORKACH)

  8.1. WIELKOŚĆ RYNKU SUCHEGO BETONU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  8.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE SUCHEGO BETONU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  8.3. WARTOŚĆ RYNKU SUCHEGO BETONU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

9. RYNEK MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH

  9.1. WIELKOŚĆ RYNKU MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  9.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  9.3. WARTOŚĆ RYNKU MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

10. RYNEK POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH (MINERALNE, ŻYWICZNE)

  10.1. WIELKOŚĆ RYNKU POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  10.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  10.3. WARTOŚĆ RYNKU POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

11. RYNEK SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH

  11.1. WIELKOŚĆ RYNKU W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025SUCHYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH

  11.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE SUCHYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  11.3. WARTOŚĆ RYNKU SUCHYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

12. RYNEK MOKRYCH (GOTOWYCH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH

  12.1. WIELKOŚĆ RYNKU MOKRYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025 GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH

  12.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE MOKRYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  12.3. WARTOŚĆ RYNKU MOKRYCH GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

13. RYNEK ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH

  13.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  13.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  13.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW WYRÓWNUJĄCYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

14. RYNEK SPECJALISTYCZNYCH ZAPRAW DO BETONU I MURÓW (ZAPRAWY NAPRAWCZE, MONTAŻOWE, DO KOTWIENIA, DO PODLEWEK)

  14.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  14.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  14.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

15. RYNEK TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH

  15.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  15.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  15.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

16. RYNEK TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH

  16.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  16.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  16.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW GIPSOWYCH RĘCZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

17. RYNEK TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH

  17.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  17.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  17.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

18. RYNEK TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH (MINERALNE, AKRYLOWE, SILIKONOWE, SILIKATOWE)

  18.1. WIELKOŚĆ RYNKU TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  18.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  18.3. WARTOŚĆ RYNKU TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

19. RYNEK ZAPRAW MURARSKICH (GRUBE I CIENKIE)

  19.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW MURARSKICH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  19.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW MURARSKICH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  19.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW MURARSKICH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

20. RYNEK ZAPRAW KLINKIEROWYCH

  20.1. WIELKOŚĆ RYNKU ZAPRAW KLINKIEROWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  20.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE ZAPRAW KLINKIEROWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  20.3. WARTOŚĆ RYNKU ZAPRAW KLINKIEROWYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

21. RYNEK HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH

  21.1. WIELKOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  21.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  21.3. WARTOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI BITUMICZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

22. RYNEK HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH (ELASTYCZNE, FOLIE)

  22.1. WIELKOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  22.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  22.3. WARTOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

23. RYNEK HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH (SZLAMY, 2-KOMPONENTOWE, MINERALNO-POLIMEROWE)

  23.1. WIELKOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  23.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  23.3. WARTOŚĆ RYNKU HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  24. RYNEK GRUNTÓW BUDOWLANYCH

  24.1. WIELKOŚĆ RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  24.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE GRUNTÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  24.3. WARTOŚĆ RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

25. RYNEK FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

  25.1. WIELKOŚĆ RYNKU FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  25.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  25.3. WARTOŚĆ RYNKU FARB DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

26. RYNEK FARB ELEWACYJNYCH

  26.1. WIELKOŚĆ RYNKU FARB ELEWACYJNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  26.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE FARB ELEWACYJNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  26.3. WARTOŚĆ RYNKU FARB ELEWACYJNYCH W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

27. RYNEK FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO

  27.1. WIELKOŚĆ RYNKU FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  27.2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025

  27.3. WARTOŚĆ RYNKU FARB I LAKIERÓW NA METAL I DREWNO W LATACH 2021-2023 + PROGNOZA NA 2024-2025