aa

 

 

RYNEK DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ W POLSCE

(Edycja 2018)
 
     
SPIS TREŚCI RAPORTU
 

1. WSTĘP
2. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ
   2.1. WARTOŚĆ RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.2. DYNAMIKA RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.3. STRUKTURA WARTOŚCIOWA RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.4. WARTOŚĆ RYNKU PRODUCENCKIEGO CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.5. DYNAMIKA RYNKU PRODUCENCKIEGO CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.6. WARTOŚĆ RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.7. DYNAMIKA RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.8. STRUKTURA WARTOŚCIOWA RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.9. WARTOŚĆ RYNKU MARKETÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.10. DYNAMIKA RYNKU MARKETÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.11. WARTOŚĆ RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.12. DYNAMIKA RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.13. WARTOŚĆ RYNKU SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
   2.14. DYNAMIKA RYNKU SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
3. RYNEK DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ WG GRUP PRODUKTOWYCH
  
3.1. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  
3.2. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R
  3.3. KLEJE BUDOWLANE - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  3.4. KLEJE BUDOWLANE - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R.
  3.5. MASY PODŁOGOWE - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  3.6. MASY PODŁOGOWE - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R.
  3.7. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  3.8. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R.
  3.9. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  3.10. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R
  3.11. FARBY I LAKIERY - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  3.12. FARBY I LAKIERY - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R.
  3.13. USZCZELNIACZE BUDOWLANE - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  3.14. USZCZELNIACZE BUDOWLANE -WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R.
  3.15. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2018 R.
  3.16. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KANAŁACH W 2018 R.
4. RYNEK DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ WEDŁUG TYPU KANAŁÓW
  4.1. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.2. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.3. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA CHEMII BUDOWLANEJ- STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.4. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA CHEMII BUDOWLANEJ - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.5. KANAŁ MARKETÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ -STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.6. KANAŁ MARKETÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.7. KANAŁ HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ - STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.8. KANAŁ HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.9. KANAŁ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH CHEMII BUDOWLANEJ- STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
  4.10. KANAŁ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH CHEMII BUDOWLANEJ- WARTOŚĆ SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTOWYCH W 2018 R.
5. NABYWCY I ICH ZAKUPY CHEMII BUDOWLANEJ WEDŁUG GRUP PRODUKTOWYCH
  5.1. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM: STRUKTURA NABYWCÓW: WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.2. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.3. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.4. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.5. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
  5.6. KLEJE BUDOWLANE: STRUKTURA NABYWCÓW: WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.7. KLEJE BUDOWLANE: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.8. KLEJE BUDOWLANE: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.9. KLEJE BUDOWLANE: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.10. KLEJE BUDOWLANE: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
  5.11. MASY PODŁOGOWE: STRUKTURA NABYWCÓW: WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.12. MASY PODŁOGOWE: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.13. MASY PODŁOGOWE: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.14. MASY PODŁOGOWE: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.15. MASY PODŁOGOWE: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
  5.16. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE: STRUKTURA NABYWCÓW: WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.17. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.18. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.19. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.20. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
  5.21. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE: STRUKTURA NABYWCÓW: WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.22. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.23. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.24. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.25. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
  5.26. FARBY I LAKIERY: STRUKTURA NABYWCÓW: WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.27. FARBY I LAKIERY: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.28. FARBY I LAKIERY: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.29. FARBY I LAKIERY: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.30. FARBY I LAKIERY: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
  5.31. USZCZELNIACZE BUDOWLANE: STRUKTURA NABYWCÓW WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.32. USZCZELNIACZE BUDOWLANE: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.33. USZCZELNIACZE BUDOWLANE: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.34. USZCZELNIACZE BUDOWLANE: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.35. USZCZELNIACZE BUDOWLANE: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
  5.36. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ: STRUKTURA NABYWCÓW: WYKONAWCY/INWESTORZY - I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.37. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ: STRUKTURA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.38. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ: STRUKTURA INWESTORÓW I WARTOŚĆ ICH ZAKUPÓW W 2018 R.
  5.39. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ: STRUKTURA NABYWCÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY W 2018 R.
  5.40. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ: WARTOŚĆ ZAKUPÓW W PODZIALE NA 4 SEGMENTY NABYWCÓW W 2018 R.
6. LICZEBNOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ I ICH ROZMIESZCZENIE
  6.1. SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2010-2018
  6.2. LICZBA MARKETÓW BUDOWLANYCH SPRZEDAJĄCYCH CHEMIĘ BUDOWLANĄ W LATACH 2010-2018
  6.3. LICZBA HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH SPRZEDAJĄCYCH CHEMIĘ BUDOWLANĄ W LATACH 2010-2018
  6.4. LICZBA SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH SPRZEDAJĄCYCH CHEMIĘ BUDOWLANĄ W LATACH 2010-2018
  6.5. ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ WG WOJEWÓDZTW W 2018 R.
  6.6. LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2018 R.
  6.7. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ KM2 PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2018 R.
  6.8. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 100 KM2 W 2018 R.
  6.9. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2018 R.
  6.10. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW W 2018 R.
7. KONKURENCJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ
  7.1. UDZIAŁY W RYNKU SIECIOWYCH MARKETÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W 2018 R.
  7.2. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ W SIECIACH MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2018 R.
  7.3. UDZIAŁY W RYNKU SIECIOWYCH HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W 2018 R.
  7.4. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ W SIECIACH HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W 2018 R.
  7.5. UDZIAŁY W RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM W 2018 ROKU
  7.6. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ WŚRÓD DYSTRYBUTORÓW CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM W 2018 ROKU
8.
OPIS WAŻNIEJSZYCH SIECI DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ
  8.1. 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA
  8.2. AB BECHCICKI
  8.3. AW WESOŁEK
  8.4. BRICOMAN
  8.5. BRICOMARCHE
  8.6. BUDCHEM
  8.7. CASTORAMA
  8.8. CENTROFARB
  8.9. GRUPA HANDLO-BUDOWA
  8.10. GRUPA PHMB
  8.11. GRUPA PSB - SIEĆ HURTOWNI
  8.12. GRUPA PSB - SIEĆ MRÓWKA
  8.13. KIM
  8.14. KOSZAŁKA
  8.15. LEROY MERLIN
  8.16. MERKURY MARKET
  8.17. NEOTERMO
  8.18. OBI
  8.19. PEAMCO
  8.20. PMB MAJSTER
  8.21. POLIFARB GLIWICE
  8.22. POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA
  8.23. SAINT GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA
  8.24. SIEĆ BUDOWLANA.PL
  8.25. SIG
  8.26. ZINO
« powrót

 

Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie Wszystkie prawa zastrzeżone IBP Research @ 2013