RYNEK DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ W POLSCE

(Edycja 2023)

rynek chemii budowlanej w polsce 2023

SPIS TREŚCI RAPORTU

1. WSTĘP

2. RYNEK DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM 2018-2022

  2.1. WARTOŚĆ I DYNAMIKA RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ 2018-2022

  2.2. STRUKTURA RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ W PODZIALE NA RYNEK PRODUCENCKI/RYNEK DYSTRYBUCJI 2018-2022

  2.3. WARTOŚĆ I DYNAMIKA RYNKU PRODUCENCKIEGO CHEMII BUDOWLANEJ 2018-2022

  2.4. WARTOŚĆ I DYNAMIKA RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ 2018-2022

  2.5. STRUKTURA WARTOŚCIOWA RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ W PODZIALE NA HURTOWNIE/SKLEPY SPECJALISTYCZNE 2018-2022

  2.6. WARTOŚĆ I DYNAMIKA RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2018-2022

  2.7. WARTOŚĆ I DYNAMIKA RYNKU MARKETÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2018-2022

  2.8. WARTOŚĆ I DYNAMIKA RYNKU SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH CHEMII BUDOWLANEJ W LATACH 2018-2022

3. SPRZEDAŻ GRUP PRODUKTOWYCH CHEMII BUDOWLANEJ WG KANAŁÓW DYSTRYBUCJI W 2022 - STRUKTURA W MLN ZŁ.

  3.1. KLEJE BUDOWLANE - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2022

  3.2. MASY PODŁOGOWE - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2022

  3.3. GŁADZIE I TYNKI CIENKIE - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2022

  3.4. ZAPRAWY I TYNKI GRUBE - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2022

  3.5. FARBY I LAKIERY - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2022

  3.6. USZCZELNIACZE BUDOWLANE - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2022

  3.7. POZOSTAŁE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG KANAŁÓW W 2022

4. SPRZEDAŻ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2022 - STRUKTURA % I WARTOŚĆ W MLN ZŁ

  4.1. RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2022

  4.2. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2022

  4.3. KANAŁ HURTOWNI/SKŁADÓW BUDOWLANYCH - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2022

  4.4. KANAŁ MARKETÓW BUDOWLANYCH - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2022

  4.5. KANAŁ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2022

  4.6. KANAŁ HURTOWNI/SKŁADÓW BUDOWLANYCH - STRUKTURA I WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH W 2022

5. LICZEBNOŚĆ I ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ 2018-2022

  5.1. LICZBA HURTOWNI/SKŁADÓW BUDOWLANYCH SPRZEDAJĄCYCH CHEMIĘ BUDOWLANĄ 2018 - 2022 OGÓŁEM I W ROZBICIU NA NAJWAŻNIEJSZE SIECI

  5.2. LICZBA MARKETÓW BUDOWLANYCH SPRZEDAJĄCYCH CHEMIĘ BUDOWLANĄ 2018 - 2022 OGÓŁEM I W ROZBICIU NA NAJWAŻNIEJSZE SIECI

  5.3. LICZBA SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH SPRZEDAJĄCYCH CHEMIĘ BUDOWLANĄ 2018 - 2022 OGÓŁEM I W ROZBICIU NA NAJWAŻNIEJSZE SIECI

5.4. LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM 2018-2022

  5.5. ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ WG WOJEWÓDZTW W 2022 - STRUKTURA I LICZEBNOŚĆ

  5.6. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ KM2 PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2022

  5.7. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 100 KM2 W 2022

  5.8. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2022

  5.9. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW W 2022

6. KONKURENCJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ

  6.1. UDZIAŁY W RYNKU SIECIOWYCH HURTOWNI/SKŁADÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W 2022

  6.2. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ W SIECIACH HURTOWNI/SKŁADÓW BUDOWLANYCH W 2022

  6.3. UDZIAŁY W RYNKU SIECIOWYCH MARKETÓW BUDOWLANYCH CHEMII BUDOWLANEJ W 2022

  6.4. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ W SIECIACH MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2022

  6.5. UDZIAŁY W RYNKU DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM W 2022

  6.6. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY CHEMII BUDOWLANEJ WŚRÓD DYSTRYBUTORÓW CHEMII BUDOWLANEJ OGÓŁEM W 2022

7. OPIS WAŻNIEJSZYCH SIECI DYSTRYBUCJI CHEMII BUDOWLANEJ

  7.1. AB BECHCICKI

  7.2. AW WESOŁEK

   7.3. BRICOMAN

  7.4. BRICOMARCHE

  7.5. CASTORAMA

  7.6. GRUPA 3W

  7.7. GRUPA HANDLO-BUDOWA

  7.8. GRUPA MAJSTER BUDOWLANE ABC - PUNKTY PARTNERSKIE

  7.9. GRUPA MAJSTER BUDOWLANE ABC - SIEĆ PSZCZÓŁKA

  7.10. GRUPA PHMB

  7.11. GRUPA PSB - SIEĆ HURTOWNI

  7.12. GRUPA PSB - SIEĆ MRÓWKA

  7.13. KIM

  7.14. KOSZAŁKA

  7.15. LEROY MERLIN

  7.16. MAJSTER RZESZÓW

  7.17. MERKURY MARKET

  7.18. NEOTERMO

  7.19. OBI

  7.20. PEAMCO

  7.21. SIEĆ BUDOWLANA.PL

  7.22. SIG