RYNEK DYSTRYBUCJI IZOLACJI BUDOWLANYCH W POLSCE

(Edycja 2021)

rynek dystrybucji izolacji budowlanych w polsce

SPIS TREŚCI RAPORTU

1. KANAŁY DYSTRYBUCJI IZOLACJI BUDOWLANYCH W ROKU 2020 I PROGNOZA NA 2021-2024

2. UDZIAŁY POSZCZEGÓLNYCH SIECI HURTOWNI (SKŁADÓW) BUDOWLANYCH W SPRZEDAŻY IZOLACJI
BUDOWLANYCH NA RYNKU POLSKIM W 2020 ROKU

3. UDZIAŁY POSZCZEGÓLNYCH SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W SPRZEDAŻY IZOLACJI BUDOWLANYCH NA
RYNKU POLSKIM W 2020 ROKU

4. ILOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY IZOLACJI BUDOWLANYCH W PODZIALE NA ICH TYPY ORAZ E-HANDEL W 2020 R

5. ILOŚĆ SKLEPÓW/ODDZIAŁÓW NAJWAŻNIEJSZYCH SIECI DYSTRYBUUJĄCYCH IZOLACJE BUDOWLANE W 2020 ROKU

6. ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE PUNKTÓW SPRZEDAŻY IZOLACJI BUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW

7. SPECYFIKACJA NAJWAŻNIEJSZYCH SIECI IZOLACJI BUDOWLANYCH W 2020 ROKU

  7.1. Sieci marketów budowlanych

  7.1.1. Udziały w sprzedaży IZOLACJI BUDOWLANYCH przez MARKETY BUDOWLANE

  7.1.2. Udziały w sprzedaży MARKETÓW BUDOWLANYCH OGÓŁEM

  7.1.3. Liczby sklepów / oddziałów

  7.1.4. Szacunkowe wartości sprzedaży ogółem 2020 r. [mln zł]

  7.2. Sieci hurtowni/składów budowlanych

  7.2.1. Udziały w sprzedaży IZOLACJI BUDOWLANYCH przez HURTOWNIE BUDOWLANE

  7.2.2. Udziały w sprzedaży HURTOWNI BUDOWLANYCH OGÓŁEM

  7.2.3. Liczby sklepów / oddziałów

  7.2.4. Szacunkowe wartości sprzedaży ogółem 2020 r. [mln zł]