RYNEK DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE (Edycja 2024).

rynek dystrybucji mateerialow budowlanych w polsce

1. WSTĘP

2. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  2.1. WARTOŚĆ RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.2. DYNAMIKA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.3. STRUKTURA WARTOŚCIOWA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.4. WARTOŚĆ RYNKU PRODUCENCKIEGO W LATACH 2018-2023

  2.5. DYNAMIKA RYNKU PRODUCENCKIEGO W LATACH 2018-2023

  2.6. WARTOŚĆ RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.7. DYNAMIKA RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.8. STRUKTURA WARTOŚCIOWA RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.9. WARTOŚĆ RYNKU MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.10. DYNAMIKA RYNKU MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.11. WARTOŚĆ RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.12. DYNAMIKA RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  2.13. WARTOŚĆ RYNKU SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2018-2023

  2.14. DYNAMIKA RYNKU SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2018-2023

3. KONKURENCJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  3.1. UDZIAŁY W RYNKU SIECIOWYCH MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2023 R.

  3.2. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2023 R.

  3.3. UDZIAŁY W RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W 2023 R.

  3.4. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W 2023 R.

  3.5. UDZIAŁY W RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OGÓŁEM W 2023 R.

  3.6. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY DYSTRYBUTORÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OGÓŁEM W 2023 R.

4. WYBRANE DANE O DYSTRYBUTORACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  4.1. ILOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W PODZIALE NA ICH TYPY W 2023 R.

  4.2. OGÓLNA ILOŚĆ MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  4.3. ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2023

  4.4. ILOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH SIECI HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2018-2023

  4.5. POWIERZCHNIA HANDLOWA POSZCZEGÓLNYCH SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2023 R.

  4.6. OBROTY Z POWIERZCHNI HANDLOWEJ (PLN/M2) POSZCZEGÓLNYCH SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2023 R.

  4.7. E-HANDEL W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - PROCENT W LATACH 2018-2023

  4.8. E-HANDEL W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - WARTOŚĆ [PLN] W LATACH 2018-2023

5. ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  5.1. ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2023 R.

  5.2. ILOŚĆ WSZYSTKICH PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2023 R.

  5.3. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ KM2 PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2023 R.

  5.4. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 100 KM2 W 2023 R.

  5.5. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2023 R.

  5.6. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW W 2023 R.

  5.7. STRUKTURA LICZEBNOŚCI MARKETÓW BUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2023 R.

  5.8. LICZEBNOŚĆ MARKETÓW BUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2023 R.

  5.9. STRUKTURA LICZEBNOŚCI HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2023 R

  5.10. LICZEBNOŚĆ HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2023 R

  5.11. STRUKTURA LICZEBNOŚCI HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2023 R

  5.12. LICZEBNOŚĆ HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2023 R

  5.13. STRUKTURA LICZEBNOŚCI SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH WG WOJEWÓDZTW W 2023 R.

  5.14. LICZEBNOŚĆ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2023 R.

6. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH SIECI DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  6.1. AB BECHCICKI

  6.2. BEL-POL

  6.3. BIMS PLUS

  6.4. BRICOMAN

  6.5. BRICOMARCHE

  6.6. CASTORAMA

  6.7. GRUDNIK / MONTER SHOP

  6.8. GRUPA 3W

  6.9. GRUPA ABG

  6.10. GRUPA HANDLO-BUDOWA

  6.11. GRUPA MAJSTER BUDOWLANE ABC - PUNKTY PARTNERSKIE

  6.12. GRUPA MAJSTER BUDOWLANE ABC - SIEĆ PSZCZÓŁKA

  6.13. GRUPA PHMB

  6.14. GRUPA PSB - SIEĆ HURTOWNI

  6.15. GRUPA PSB - SIEĆ MRÓWKA

  6.16. GRUPA SBS

  6.17. INSTAL - KONSORCJUM

  6.18. KOMFORT

  6.19. LEROY MERLIN

  6.20. MERKURY MARKET

  6.21. OBI

  6.22. ONNINEN

  6.23. SIEĆ BUDOWLANA.PL

  6.24. SIG