RYNEK GRUNTÓW BUDOWLANYCH (pod tynki, kleje, farby itp.) W POLSCE

(Edycja 2023/2024)

33 rynek gruntow budowlanych pod tynki

SPIS TREŚCI RAPORTU

WSTĘP: ŹRÓDŁA DANYCH I METODOLOGIA BADAŃ

1. WIELKOŚĆ I DYNAMIKA ILOŚCIOWA RYNKU RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH W 2021-2023 I PROGNOZA 2024-2025

2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE I DYNAMIKA CENOWA RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH W 2021-2023 I PROGNOZA 2024-2025

3. WARTOŚĆ I DYNAMIKA WARTOŚCIOWA RYNKU RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH W 2021-2023 I PROGNOZA 2024-2025

4. KONKURENCJA NA RYNKU RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH: ILOŚCIOWE UDZIAŁY PRODUCENTÓW W 2022 R.

5. SEGMENTACJA ODBIORCÓW RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH - PODZIAŁ NA 4 GRUPY NABYWCÓW W 2023 R.

6. STRUKTURA ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH - PODZIAŁ NA 4 KANAŁY DYSTRYBUCJI W 2023 R.

7. PODZIAŁ RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH NA RODZAJE