RYNEK IZOLACJI BUDOWLANYCH WG MATERIAŁÓW I WG ZASTOSOWAŃ W POLSCE

(Edycja 2021)

rynek izolacji budowlanych w polsce

SPIS TREŚCI RAPORTU

1. WIELKOŚĆ, STRUKTURA I DYNAMIKA IZOLACJI BUDOWLANYCH WG MATERIAŁÓW OGÓŁEM W ROKU 2020 I PROGNOZA NA 2021-2024

2. WIELKOŚĆ, STRUKTURA I DYNAMIKA IZOLACJI BUDOWLANYCH WG ZASTOSOWAŃ OGÓŁEM W ROKU 2020 I PROGNOZA NA 2021-2024

3. WIELKOŚĆ, STRUKTURA I DYNAMIKA IZOLACJI BUDOWLANYCH WG MATERIAŁÓW W PODZIALE NA ZASTOSOWANIA W ROKU 2020 I PROGNOZA NA 2021-2024

  3.1. EPS w podziale na zastosowania 2020-2024

  3.2. XPS w podziale na zastosowania 2020-2024

  3.3. WEŁNA MINERALNA w podziale na zastosowania 2020-2024

  3.4. PIANKA POLIURETANOWA w podziale na zastosowania 2020-2024

  3.5. MATERIAŁY INNE w podziale na zastosowania 2020-2024

4. WIELKOŚĆ, STRUKTURA I DYNAMIKA IZOLACJI BUDOWLANYCH WG ZASTOSOWAŃ W PODZIALE NA MATERIAŁY W ROKU 2020 I PROGNOZA NA 2021-2024

  4.1. [FASADY, ŚCIANY] w podziale na materiały 2020-2024

  4.2. [FUNDAMENTY, PODŁOGI] w podziale na materiały 2020-2024

  4.3. [STROPY, STROPODACHY, DACHY PŁASKIE] w podziale na materiały 2020-2024

  4.4. [DACHY SKOŚNE] w podziale na materiały 2020-2024

  4.5.[ZASTOSOWANIA INNE] w podziale na materiały 2020-2024