RYNEK SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH W POLSCE

(Edycja 2023/2024)

20 rynek suchych sypkich gladzi szpachlowych

SPIS TREŚCI RAPORTU

WSTĘP: ŹRÓDŁA DANYCH I METODOLOGIA BADAŃ

1. WIELKOŚĆ I DYNAMIKA ILOŚCIOWA RYNKU SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH 2021-2023 I PROGNOZA 2024-2025

2. ŚREDNIE CENY RYNKOWE I DYNAMIKA CENOWA SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH 2021-2023 I PROGNOZA 2024-2025

3. WARTOŚĆ I DYNAMIKA WARTOŚCIOWA RYNKU SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH 2021-2023 I PROGNOZA 2024-2025

4. KONKURENCJA NA RYNKU SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH: ILOŚCIOWE UDZIAŁY PRODUCENTÓW W 2022 R.

5. SEGMENTACJA ODBIORCÓW SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH - PODZIAŁ NA 4 GRUPY NABYWCÓW W 2023 R.

6. STRUKTURA ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA SUCHYCH (SYPKICH) GŁADZI I MAS SZPACHLOWYCH - PODZIAŁ NA 4 KANAŁY DYSTRYBUCJI W 2023 R.