RYNEK SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ W POLSCE 2020-2025

- wersja rozszerzona (Edycja 2023)

rynek systemow docieplen w polsce 2020 2025

SPIS TREŚCI RAPORTU

1. WSTĘP: ŹRÓDŁA DANYCH I METODOLOGIA BADAŃ

2. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

  2.1. Wielkość rynku systemów dociepleń ogółem w latach 2020-2023 i prognoza na 2024-2025

  2.2. Ilościowa dynamika rozwoju rynku systemów dociepleń

  2.3. Wartość rynku systemów dociepleń w latach 2020-2023 i prognoza na 2024-2025

  2.4. Wartościowa dynamika rozwoju rynku systemów dociepleń

  2.5. Średnie ceny rynkowe systemów dociepleń w latach 2020-2023 i prognoza na 2024-2025

  2.6. Cenowa dynamika rozwoju rynku systemów dociepleń

3. DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

  3.1. Struktura kanałów dystrybucji systemów dociepleń

  3.2. Podział hurtowni/składów budowlanych ze względu na źródła zaopatrzenia i redystrybucję

  3.3. Segmentacja nabywców systemów dociepleń

4. CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH I PROWADZONYCH PRZEZ NICH PRAC Z UŻYCIEM SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

  4.1. Miejsce prowadzenia prac z użyciem systemów dociepleń - struktura wg województw

  4.2. Miejsce prowadzenia prac z użyciem systemów dociepleń - struktura wg wielkości miejscowości

  4.3. Wykonawcy budowlani stosujący systemy dociepleń - struktura wg wielkości firmy

  4.4. Wykonawcy budowlani stosujący systemy dociepleń - struktura wg typu działalności

  4.5. Wykonawcy budowlani stosujący systemy dociepleń - struktura prac w podziale na budownictwo/remonty

  4.6. Wykonawcy budowlani stosujący systemy dociepleń - struktura prac wg typu budynków.

5. KONKURENCJA NA RYNKU SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

  5.1. Udziały producentów w rynku systemów dociepleń w 2022 roku

6. WIZERUNEK I POSTRZEGALNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH FIRM/MAREK NA RYNKU SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

  6.1. Najbardziej znane marki systemów dociepleń - ranking

  6.2. Marki systemów dociepleń postrzegane jako wysokiej jakości - ranking

  6.3. Marki systemów dociepleń o przystępnych cenach - ranking

  6.4. Najłatwiej dostępne marki systemów dociepleń - ranking

7. SPECYFIKACJA I PROFILE SEMANTYCZNE NAJWAŻNIEJSZYCH FIRM/MAREK NA RYNKU SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ W 2020 R.

  7.1. ARSANIT

  7.2. BAUMASTER

  7.3. BAUMIT

  7.4. BOLIX

  7.5. CAPAROL

  7.6. CERESIT

   7.7. DRYVIT

  7.8. FARBY KABE

  7.9. FAST

  7.10. GREINPLAST

  7.11. GRUPA ATLAS

  7.12. GRUPA KNAUF

  7.13. GRUPA PIOTROWICE

  7.14. GRUPA SAINT-GOBAIN

  7.15. GRUPA SELENA

  7.16. IZOLBET

  7.17. KLEIB

  7.18. KOSBUD

  7.19. KREISEL

  7.20. LAKMA

  7.21. MAJSTERPOL

  7.22. MAPEI

  7.23. SIEVERT

   7.24. SOLBET

  7.25. STO

  7.26. TERMO ORGANIKA