RYNEK WEŁNY MINERALNEJ (IZOLACJE BUDOWLANE)

(Edycja 2021)

39 rynek welny mineralnej w polsce

SPIS TREŚCI RAPORTU

1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU WEŁNY MINERALNEJ (IZOLACJE BUDOWLANE)

1.1. WIELKOŚĆ RYNKU WEŁNY MINERALNEJ W LATACH 2015-2020 I PROGNOZA NA 2021-2023

1.2. DYNAMIKA ILOŚCIOWA RYNKU

2. DYSTRYBUCJA I PRZEPŁYWY TOWAROWE NA RYNKU WEŁNY MINERALNEJ (IZOLACJE BUDOWLANE)

2.1. KANAŁY DYSTRYBUCJI WEŁNY MINERALNEJ W 2020 R.

2.2. PODZIAŁ HURTOWNI/SKŁADÓW - ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA I REDYSTRYBUCJĘ W 2020 R.

2.3. SEGMENTACJA NABYWCÓW FINALNYCH W 2020 R.

3. KONKURENCJA NA RYNKU WEŁNY MINERALNEJ (IZOLACJE BUDOWLANE) – UDZIAŁY PRODUCENTÓW W RYNKU

4. ANALIZA STRUKTURALNA STOSOWANIA IZOLACJI BUDOWLANYCH Z WEŁNY MINERALNEJ

4.1. STRUKTURA (%) IZOLACJI BUDOWLANYCH Z WEŁNY MINERALNEJ ZE WZGLĘDU NA TYP BUDYNKÓW ORAZ
WIELKOŚCI TYCH SUBRYNKÓW W 2020 R.

4.2. STRUKTURA (%) IZOLACJI BUDOWLANYCH Z WEŁNY MINERALNEJ ZE WZGLĘDU NA POWIERZCHNIĘ
ZASTOSOWANIA ORAZ WIELKOŚCI TYCH SUBRYNKÓW W 2020 R.

4.3. STRUKTURA (%) IZOLACJI BUDOWLANYCH Z WEŁNY MINERALNEJ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ BUDOWNICTWA ORAZ
WIELKOŚCI TYCH SUBRYNKÓW W 2020 R.

4.4. STRUKTURA (%) IZOLACJI BUDOWLANYCH Z WEŁNY MINERALNEJ ZE WZGLĘDU NA GEOGRAFIĘ
ZAPOTRZEBOWANIA ORAZ WIELKOŚCI TYCH SUBRYNKÓW W 2020 R.